Fakty i mity

W barwnej historii torfu pojawiło się wiele błędnych przekonań, dotyczących zarówno samego surowca,jak i metod jego wydobycia. Mity te silnie zakorzeniły się w świadomości wielu ludzi. Czego dotyczą i z pomocą jakich faktów można je obalić?

Fakt: Kopalnie torfu, w których wydobycie prowadzi się nowoczesnymi metodami, nie wpływają negatywnie na stosunki wodne obszaru

Fakt: Działalności wydobywcza jest zgodna z prawem i nie zaburza nieodwracalnie środowiska naturalnego

Fakt: Działania rekultywacyjne przywracają torfowiska naturze

Kopalnie torfu

Współczesne torfiarnie umożliwiają wydobycie torfu wsposób owiele bardziej efektywny iekologiczny. W jaki sposób eksplatuje się torfowiska na cele ogrodnicze? Jak przedsiębiorcy dbają o rekultywację torfowisk? Dzięki tej zakładce poznacie wszystkie tajniki tej mało znanej, a niezwykle ważnej gałęzi przemysłu

Sąsiedzi ze Stoczka

Niezwykła historia sąsiedztwa kopalni torfu i Klasztoru Ojców Franciszkanów w Stoczku

Jak wydobywa się torf?

Wraz z postępem naukowym i technologicznym opracowano nowe metodyeksploatacji torfowisk...

Wydobywanie torfu w Polsce – historia eksploatacji

Gdzie znajdziemy w Polsce złoża torfu i jaka jest historia jego wydobycia?...

Po rekultywacji

Kierując się standardami europejskimi i troską oochronę przyrody, inwestorzy eksploatujący torfowiskaprowadzą intensywne działania rekultywacyjne dawnych wyrobisk.Zrekultywowane tereny mogą stać się siedliskiem dla wielu gatunków fauny i flory –w tej zakładce znajdziecie przykłady przeprowadzonych zsukcesem akcji rekultywacyjnych!

Rekultywacja w akcji! Stare Biernaty

Zbiornik w Starych Biernatach stał się nie tylko miejscem rekreacji dla miejscowej społeczności, ale także miłośników wędkowania...

Od torfiarni do agroturystyki – Rudnik

Przykład agroturystyki z powodzeniem prowadzonej w miejscowości Rudnik na obszarach byłej torfiarni...