WRÓĆ
Podziel się artykułem na Twitterze Podziel się artykułem na LinkedIn Podziel się artykułem na Facebooku Podziel się artykułem przez e-mail

Fakt: Działalności wydobywcza jest zgodna z prawem i nie zaburza nieodwracalnie środowiska naturalnego

Mit: Działalność kopalni torfu niszczy środowisko i jest niezgodna z prawem.

Tego typu inwestycje prowadzone są na podstawie i zgodnie z Ustawą Prawa Geologicznego i Górniczego z dnia 9 czerwca 2011 r. Chcąc przystąpić do wydobycia torfu, należy opracować projekt rekultywacji torfowiska oraz sporządzić ocenę wpływu eksploatacji torfowiska na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej. Osoba / firma ubiegająca się ouzyskanie koncesji jest zobowiązana przedstawić właściwemu organowi szereg dokumentów określonych w ustawie, a w tym m.in dokumentację określającą położenie, powierzchnię i miąższość torfowiska oraz rodzaj występującego tam torfu i szczegółowe ekspertyzy. Dopiero po dogłębnej analizie skutków rozpoczęcia działalności kopalni i stwierdzeniu braku przeciwwskazań, przedsiębiorca może uzyskać zgodę na wydobycie surowca. Zakładanie i prowadzenie działalności wydobywczej torfu odbywa się więc zgodnie z prawem, na podstawie szczegółowych badań i ekspertyz środowiskowych oraz  zapadłych w ich wyniku decyzji administracyjnych.