WRÓĆ
Podziel się artykułem na Twitterze Podziel się artykułem na LinkedIn Podziel się artykułem na Facebooku Podziel się artykułem przez e-mail

Fakt: Działania rekultywacyjne przywracają torfowiska naturze

Mit: Działania rekultywacyjne nie sprawią, że torfowisko znowu zacznie żyć.

Odpowiednio zrekultywowane tereny pokopalniane mogą stanowić odpowiednie środowisko rozwoju zarówno dla fauny, jak i flory. Występujące na terenie dawnych torfiarni rośliny budują specyficzne, bujne zbiorowiska o skomplikowanej strukturze. Wzniesienia pomiędzy rowami porasta wrzos i sosna zwyczajna. Można spotkać charakterystyczne dla torfowisk krzewinki, a w obrębie rowów i lokalnych obniżeń płaty roślinności torfowiskowej. Z pokopalnianych zbiorników wodnych korzystają również zwierzęta. Rekultywowane tereny stają się siedliskiem wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz wróblowych związanych ze środowiskiem wodnym.  Wyrobiska (szczególnie te, na których eksploatacja została zakończona kilka lat wcześniej), w charakterze miejsc lęgowych, wykorzystują gatunki takie jak: gęś gęgawa, łabędzie (niemy i krzykliwy), rybitwy (rzeczna, czarna), perkozy, bąk, bączek, łyska, krzyżówka, kokoszka oraz ptaki wróblowe np. potrzos, trzciniak, trzcinniczek rokitniczka, łozówka itp,