WRÓĆ
Podziel się artykułem na Twitterze Podziel się artykułem na LinkedIn Podziel się artykułem na Facebooku Podziel się artykułem przez e-mail

Fakt: Kopalnie torfu, w których wydobycie prowadzi się nowoczesnymi metodami, nie wpływają negatywnie na stosunki wodne obszaru

Mit: Kopalnie torfu nieodwracalnie zaburzają stosunki wodne obszaru.

Stopień oddziaływania wydobycia torfu na stosunki wodne poszczególnych torfowisk zależy w dużej mierze od specyfiki samego złoża, a ewentualne zmiany hydrologiczne nie mają charakteru nieodwracalnego i mogą być skutecznie niwelowane przez działania rekultywacyjne. Na terenach zdecydowanej większości byłych miejsc wydobycia torfu możemy, w ramach odpowiednich działań rekultywacyjnych (polegających m.in. na tworzeniu zbiorników wodnych), odtworzyć bądź stworzyć całkowicie nowe warunki wodne sprzyjające rozwojowi wielu, także wymagających i objętych szczególną ochroną gatunków roślin i zwierząt. Zbiorniki wodne powstałe po eksploatacji surowca pełnią funkcję bufora, powstrzymującego ubytek wody z gruntów (np. w trakcie suszy) i stabilizują gospodarkę wodną okolicznych obszarów. Ponadto wydobycie torfu metodą wgłębną „spod wody”, do celów leczniczych i ogrodniczych, ze względu na brak konieczności odwodnienia złoża nie powoduje obniżenia poziomu wody.