Po rekultywacji

Kierując się standardami europejskimi i troską oochronę przyrody, inwestorzy eksploatujący torfowiskaprowadzą intensywne działania rekultywacyjne dawnych wyrobisk.Zrekultywowane tereny mogą stać się siedliskiem dla wielu gatunków fauny i flory –w tej zakładce znajdziecie przykłady przeprowadzonych zsukcesem akcji rekultywacyjnych!

Rekultywacja w akcji! Stare Biernaty

Zbiornik w Starych Biernatach stał się nie tylko miejscem rekreacji dla miejscowej społeczności, ale także miłośników wędkowania...

Od torfiarni do agroturystyki – Rudnik

Przykład agroturystyki z powodzeniem prowadzonej w miejscowości Rudnik na obszarach byłej torfiarni...