WRÓĆ
Podziel się artykułem na Twitterze Podziel się artykułem na LinkedIn Podziel się artykułem na Facebooku Podziel się artykułem przez e-mail

Światowe wydarzania z torfem w roli głównej

Z roku na rok rosnąca społeczność badaczy, przedsiębiorców oraz władz lokalnych zainteresowanych torfem zrodziła potrzebę stworzenia cyklicznych wydarzeń będących forum wymiany najbardziej aktualnych informacji. Kalendarz międzynarodowych konferencji oraz spotkań różnych środowisk związanych z torfowiskami zaczyna powoli się wypełniać, otwierając pole do globalnego i lokalnego dialogu. Warto przyjrzeć się temu gdzie i w jakim kontekście rozmawia się obecnie o torfie.

Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Torfowe miało miejsce w Dublinie w 1954 r., a więc jeszcze przed założeniem największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej podmioty badające, zarządzające i wykorzystujące torf – IPS (International Peatland Society). Później kongresy odbywały się co cztery lata, przez całą zimną wojnę, kryzys naftowy lat 70. i wiele innych wydarzeń politycznych, które nie przeszkadzały „rodzinie torfowej” w gromadzeniu i wymianie informacji w wielu ekscytujących miastach świata.

Już po raz szesnasty wydarzenie to odbędzie się w dniach 2 – 7 maja 2021 r. w Tallinnie, w Estonii. Jak zapowiadają organizatorzy w kongresie weźmie udział blisko 800 osób, a w tym eksperci
z dziedzin takich jak: biologia, geologia, ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo. Nie zabraknie również przedstawicieli firm wydobywających torf, użytkowników tego surowca, a także polityków przychodzących wysłuchać postulatów różnych środowisk oraz opinii naukowców. Tematami tegorocznej edycji będą: zarządzanie kopalnią torfu, różne formy zastosowania torfu, rekultywacja i ochrona torfowisk oraz  technologie służące poszukiwaniu i monitorowaniu złóż.

Międzynarodowy Kongres Torfowy, choć będący niewątpliwie jednym z największych światowych wydarzeń tego typu, nie jest jedynym. 2 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Torfu. Święto zainicjowane również przez IPS, co prawda obchodzone dopiero od 2018 roku, doskonale odzwierciedla potrzebę zwiększenia sposobności do prowadzenia szerokiego dialogu. Międzynarodowy Dzień Torfu nie jest datą przypadkową – koresponduje z przyjęciem projektu konstytucji IPS na międzynarodowym sympozjum w Aberdeen w 1967 r. Wydarzenie prowadzone jest zarówno online przez strony internetowe i media społecznościowe, a także obejmuje stacjonarne seminaria, warsztaty i panele dyskusyjne. Ciekawą koncepcję stanowi zlokalizowanie obchodów na terenach produkcyjnych, co pozwala zaprezentować wiele koncepcji i pomysłów w praktyce.

O krok dalej poszli Finowie, czując jeszcze niedosyt dyskusji w szerokim gronie eksperckim stworzyli własny Dzień Torfu. Nie dziwi to z uwagi na fakt, iż Finlandia jest jednym
z bardziej zasobnych w ten surowiec krajów na świecie – torfowiska stanowią około 19% jej całej powierzchni. Dlatego też Finowie postanowili, że co roku 16 listopada będą świętować dzień torfu na bieżąco omawiając branżowe nowinki, planując inwestycje oraz prowadząc dialog z lokalnymi władzami oraz społecznością. Tematyka w tym roku skupia się głównie na zrównoważonym rozwoju oraz ogólnych perspektywach dla przemysłu. Wydarzenie w związku z aktualną sytuacją pandemiczną odbędzie się w formule hybrydowej, a więc stacjonarnie z równoczesną transmisją online.

Obchody światowych dni torfu oraz rosnącą liczbę tego typu inicjatyw należy ocenić jako pozytywne symptomy otwarcia na współpracę oraz poszerzenia wiedzy i świadomości społeczeństwa przez naukowców i przedsiębiorców. Forum takiego dialogu może być też świetnym pomysłem wykorzystanym bardziej lokalnie, co od lat pokazują Finowie.