Galeria

Kopalnie torfu

 

Flora i fauna

 

Tereny po rekultywatyzacji

 

Zakład produkcji torfowej